Meny Lukk
Rak overflaten før utlegging Stein, kvist og ugress fjernes for at røttene skal få best mulig grobunn. Pass på å få tilstrekkelig fall bort fra husvegger o.l.
Rak overflaten før utlegging Stein, kvist og ugress fjernes for at røttene skal få best mulig grobunn. Pass på å få tilstrekkelig fall bort fra husvegger o.l.

Se video: https://www.youtube.com/watch?v=DQvjB3uvMt4

Vi leverer ferdigplen direkte til forbruker med bil, eller plenen kan hentes på hagesenteret.

Kort leveringstid, regn med en til to dager.

Vi har gunstige avtaler med transportfirmaer. Ferdigplenen leveres på pall, ca 40-50 m2 pr. pall. Levering med bil med lift, større partier leveres med kranbil.

Ferdigplen er ferskvare og kan ikke lagres. Plenen bør rulles ut straks den er mottatt.

Vi har gunstige priser på Ferdigplen og Transport. Kontakt oss for Priser levert eller hentet i hagesenteret.

Vekstjordlaget finplaneres og tromles til overflaten er så rett som ønsket.
Vekstjordlaget finplaneres og tromles til overflaten er så rett som ønsket.

Vi gir også pris på Ferdigplen ferdig lagt.

Legging av ferdigplen

Jordbearbeiding og jordforbedring

Bearbeid først jorden nøye. Det er viktig at den nye plenen har gode forhold under etablering og videre vekst. Man kan enten fylle på nytt vekstjordlag eller frese opp det gamle. Et nytt vekstjordlag anbefales. I hard leirjord kan man blande inn sand. Sandjord forbedres ved å blande inn torv eller barkmuld. Jord som ikke er gjødsla, bør gjødsles med 5-10 kg fullgjødsel NPK på ca. 100 kvadratmeter. Jord som ikke er kalket, bør kalkes med 25kg dolomittkalk på ca.100 kvadratmeter.

Når vi har tromlet og planert til vi er fornøyd med javnheten, løser vi opp med en rive før vi begynner leggingen. Dette bør gjøres for at røttene skal få best mulig kontakt med jorda.
Når vi har tromlet og planert til vi er fornøyd med javnheten, løser vi opp med en rive før vi begynner leggingen. Dette bør gjøres for at røttene skal få best mulig kontakt med jorda.

Planering
Vekstjordlaget finplaneres og tromles til overflaten er så rett som ønsket. Stein, kvist og ugress fjernes for at røttene skal få best mulig grobunn. Pass på å få tilstrekkelig fall bort fra husvegger o.l.

Legging av plenrullene
Rak overflaten før utlegging. Dette bør gjøres for at røttene skal få best mulig kontakt med jorda.
Begynn med å legge plenrullene ved langsider. Legg rullene i mønster slik at skjøtene ikke kommer etter hverandre. Press skjøtene godt sammen.
Når leggingen av plenen er ferdig må den vannes rikelig slik at matten blir gjennombløtet.

Begynn med å legge plenrullene ved langsider. Legg rullene i mønster slik at skjøtene ikke kommer etter hverandre. Leggingen begynner, pass på å få rette pene kanter.
Begynn med å legge plenrullene ved langsider. Legg rullene i mønster slik at skjøtene ikke kommer etter hverandre. Leggingen begynner, pass på å få rette pene kanter.

Tilsyn av gressmatte
Den nylagte gressmatten må holdes fuktig til røttene har fått feste i vekstjordlaget. Hvis man unnlater vanning vil gresset tørke og dø. Etter 2-3 uker har røttene vokst fast i marken og du har fått en lettstelt, ugrasfri, grønn gressmatte.

Vi tar også oppdraget med legging av ferdigplen!

Ta kontakt med oss!

Leveringstid er gjerne fra 1 til 2 dager. Plenen må bestilles da denne ikke kan lagres på paller. Plenen må rulles ut så fort som mulig ellers vil det gå varme i rullene og grasset vil få skade. Ta gjerne kontakt med oss når det gjelder legging av ferdigplen, vi gir en fast pris for et oppdrag.

Vær nøye med skjøtene, Press skjøtene godt sammen. rull gjerne enden motsatt vei for å rette ut.
Vær nøye med skjøtene, Press skjøtene godt sammen. rull gjerne enden motsatt vei for å rette ut.

Vi har eget opplegg med vannspredere og vanningsautomat om kunden ikke har mulighet for selv å passe på vanningen.

Tilriggingen og ettersyn av dette utstyret er noe våre gartnere tar seg av. Priser for dette kan avtales på forhånd.